Telefon

0760 333 898

E-post

info@tryggcare.se

Öppettider

Mån - Fre: 07:00 - 16:00

Kvalitet

AB TryggCare har tillstånd från IVO sen 28 Augusti 2020 att bedriva hemstjänst.

Vad gäller kravet från Socialstyrelsen på systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS2011:9), så uppfyller vi på AB TryggCare i Sverige väl kraven, men vill ändock, aktivt, arbeta för att överträffa dem genom att ständigt utveckla våra processer och rutiner och där ser vi dig som kund och vår omsorgspersonal som både intressenter och bidragsgivare.
Genom vårt arbete med egenkontroller, mätbara mål, riskanalyser och oavbrutna strävan efter perfektion inom vår verksamhet, garanterar vid dig som kund, ett företag som ligger i absolut framkant, när det gäller kvalitet.

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.
Vi på AB TryggCare i Sverige följer Dataskyddsförordningens föreskrifter och värnar om din personliga integritet, vilket innebär att vi alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt och med din integritet i åtanke.