Telefon

0760 333 898

E-post

info@tryggcare.se

Öppettider

Mån - Fre: 07:00 - 16:00

Delaktighet – Service – Kvalitet

Delaktighet

Eftersom vi har lång erfarenhet inom äldreomsorgen, förstår vi den frustration som du som kund upplever, när du inte vet vem som kommer, eller när det kommer ny omsorgspersonal vid varje besök. Detta löser vi genom att:

  • Du, tillsammans med en anhörig om du så önskar, är delaktig när vi upprättar en rekryteringsprofil för dina insatser. På så sätt skapar vi tillsammans ett underlag i samförstånd för ett gemensamt förtroende och ett långsiktigt framtida samarbete.
  • Gemensamt med varje enskild kund, skapa ett team med ett begränsat antal omsorgspersonal för att säkerställa att omsorgen kommer att fungera på absolut bästa sätt och är anpassad för dig som kund.

Service

Vi förstår att en hög servicenivå är viktig för dig för att du ska kunna leva ett så normalt och aktivt liv som möjligt, och för att du ska möta så få begränsningar som möjligt i ditt dagliga liv. Det säkerställer vi genom att:

  • Din personliga kontaktperson har en nära dialog med dig om dina behov gällande ex. omsorgspersonalens kompetens, genomförande av individuella aktiviteter och hur omfattningen och flexibiliteten av ditt biståndsbeslut ska planeras.
  • Det omsorgsteam du tillsammans med oss byggt upp, lär känna dig och vet vilka individuella behov och möjligheter du har. Vårt möte med dig ska alltid byggas på respekt, integritet och värdighet för dig som individ.

Kvalitet

TryggCare har en bred kompetens av att säkerställa att allt vi gör är av högsta kvalitet. Kvalitet för oss är bl.a att:

  • Kunden ska uppfatta oss som en attraktiv partner för omsorgstjänster, genom de interna och externa kundnöjdhetsmätningar som redovisas årligen på vår hemsida.
  • Ha låg omsättning av omsorgspersonal genom att vårda och utveckla våra medarbetare så att de trivs med oss som arbetsgivare och stannar kvar hos både dig och oss.
  • Vi, utifrån vårt stora nätverk, har möjlighet att anställa omsorgspersonal med den kompetens, det språk eller av den kultur som du efterfrågar.
  • Vi, genom löpande och aktiva egenkontroller, arbetar för att åtgärda de eventuella synpunkter du kan ha.