Ansökan till hemtjänst sker i följande tre steg

Boka ett möte med TryggCare

Varför behöver du kontakta TryggCare?

Vi hjälper dig att identifiera de behov som hemtjänsten har möjlighet att stödja er med, vi går igenom dina behov tillsammans och lägger fram ett underlag som blir lättare för dig att kommunicera med i din kontakt med handläggare. Kom ihåg att beslutet fattas av kommunens biståndshandläggare.

KOSTNAD FÖR HEMTJÄNST?

Det är kommunen som fastställer kostnaden och du betalar alltid en hemtjänstavgift till kommunen, oavsett om du nyttjar kommunal eller privat hemtjänst.

MAXTAXA

Kommunen har en maxtaxa för hemtjänstkunder vilket innebär att du inte kan betala mer än vad maxtaxan tillåter. Hur hög eller låg avgift just du får betala beror väldigt mycket på i vilken kommun du bor i. läs mer på kommunens hemsida Maxtaxa

TRYGGHETSLARM

Beviljas av kommunens biståndshandläggare.
Anser du att du eller närstående har behov av trygghetslarm, kontakta handläggaren hos kommunen.

AVLÖSNING

Beviljas av kommunens biståndshandläggare. Anser du att du eller anhörig har behov av avlösning, kontakta handläggaren hos kommunen.