INSATSER

Det är situationen du befinner dig i som avgör vilken insats som utförs just den dagen och stunden. Det kan vara omvårdnad, komma upp från sängen, förberedelse av frukost eller hjälp med att boka tvättstugan. Vi stöttar dig i din vardag och får den att fungera.

STÖD FRÅN TryggCare
Vi kan hjälpa dig att identifiera de behov som hemtjänsten kan utföra. vi kommer hem till dig för samtal. kontakta oss: info@tryggcare.se

AVLÖSNING
Vårdar du en närstående? du vet att du kan få stöd, kontakta kommunen och begära stöd för avlösning.

VEM BESLUTAR?
Kommunen beslutar alla beslut kring hemtjänst och avlösning.

LISTA ÖVER INSATSER

 • Omvårdnad: personliga omsorg
 • Ledsagning: är individuellt utformad
 • Medicin: (delegerat uppdrag)
 • Dusch: du gör så mycket du själv kan,
  vi stöttar dig vid behov
 • På- och avklädnad: personal och du hjälps åt
  med kläderna
 • Måltider: vi lagar mat tillsammans och du får njuta av hemlagad mat
 • Inköp: hemtjänsten utför inköp (ej alkohol)
 • Promenad: ut i friska luften
 • Städ: enklare städning
 • Bäddning: bädda sängen, ställa i ordning i sovrum
 • Tvätt: hos dig eller i tvättstugan
 • Social samvaro: en trevlig stund tillsammans