Hemtjänst

Hemtjänst är en möjlighet för dig att kunna bo kvar hemma och få stöd från hemtjänst. Hemtjänstpersonal hjälper dig med sådant du inte klarar på egen hand, exempelvis:
städa, laga mat, promenad och personlig omvårdnad.
Hemtjänsten planerar insatserna utifrån hur du vill att arbetsuppgifterna ska utföras

Läs mer

RUT-Tjänster

Låt TryggCare hjälpa dig så du får tid till annat.

Upptäck vårt omfattande utbud av servicetjänster som förenklar din vardag och skapar mer tid för det som verkligen betyder något för dig. Som det ledande hemtjänstföretaget är vi stolta över att kunna erbjuda våra kunder RUT-tjänster.

Läs mer

Närstående

Kommunen är skyldig att stödja närstående. Om du vårdar en närstående kan du söka bistånd för din egen del. Det finns avlösarservice vilket innebär att Hemtjänsten tar över omvårdnaden om personen från den närstående. Kontakta biståndshandläggaren i din kommun så hjälper de dig.

Läs mer

Välkommen till TryggCare i Sverige

Hemtjänst är en möjlighet för dig att kunna bo kvar hemma och få stöd i vardagslivet.
Hemtjänstpersonal besöker dig, hjälper dig med sådant du inte klarar på egen hand, exempelvis:

  • Städa
  • Inköp
  • Laga mat
  • Promenad
  • Personlig omvårdnad

Hemtjänsten planerar insatserna utifrån när du vill ha stöd och hur arbetsuppgifterna ska utföras.
All personal på TryggCare är utbildade undersköterskor och vårdbiträden. Vi är måna om att personalens kunskaper är uppdaterade och har kontinuerliga utbildningar inom äldrevård.

Vem beviljar dig Hemtjänst?

Det slutgiltiga beslutet sker hos kommunens biståndshandläggare i samråd med den sökande. Vi på TryggCare kan vägleda er i processen, vara behjälpliga att tillsammans med dig och dina närstående gå igenom de behov som ni anser är nödvändiga och lägga en grund för stöd från hemtjänst. Tillsammans med er ser vi över behovet eller granskar det befintliga beslutet och kontrollera om något bör ändras, tas bort eller läggas till.

Om du är osäker på hur du skall gå tillväga kan du höra av dig till oss på TryggCare. Vi finns här för att hjälpa dig, Ring oss på Tel. 076 0030711

Hållbarhet hos TryggCare

För TryggCare i Sverige innebär ansvar för miljön, att vi genom ständiga förbättringar minimerar och förebygger negativ miljöpåverkan från de produkter som köps, från förpackningar, från transporter och från verksamheten i övrigt.

Detta innebär att vi…
– gör miljöarbetet till en integrerad del av företagets långsiktiga planering genom att på ledningsgruppsnivå fastställa regler och rutiner för hur miljöarbetet skall bedrivas och organiseras
– informerar, utbildar och engagerar personalen i miljöfrågor
– ställer krav på leverantörer att verka för att de produkter och tjänster som levereras är miljömässigt acceptabla