Telefon

0760 333 898

E-post

info@tryggcare.se

Öppettider

Mån - Fre: 07:00 - 16:00

AB TryggCare i Sverige

Välkommen till AB TryggCare i Sverige, det trygga alternativet för omsorgstjänster i din kommun. AB TryggCare i Sverige, är ett nystartat omsorgsbolag som har fått kommunens förtroende att leverera omsorgstjänster till kunder i flertalet kommuner.
Även om vi är nystartade, så är vi inga nybörjare inom vård och omsorg.
Vi som arbetar i TryggCare har många års erfarenhet från hemtjänst och äldrevård, vilket gör att vi har en mycket god kännedom om vilka krav och förväntningar som ställs på oss som leverantör och utförare av omsorgstjänster.

Omsorgspersonal

I arbetet med att uppfylla våra kunders krav och förväntningar, ingår också att ställa höga krav på att våra verksamhetsansvariga och vår omsorgspersonal ska ha rätt utbildning, rätt inställning och rätt erfarenhet, samt att de ska vara lyhörda för dina önskemål som kund hos oss.

Utmärkande för oss är att vi har en egen utbildningsakademi, (TryggCare akademien som bygger på kunskaper och erfarenheter från vår Silvia-syster) där vi fortlöpande utbildar all vår personal i bl.a. demens- och äldrefrågor. Det gör vi för att du som kund, ska känna en trygghet i att du får rätt bemötande och rätt omsorg utifrån dina förutsättningar, när vi kommer hem till dig. För din trygghets skull, så har vår omsorgspersonal profilkläder med vår logotype och bär alltid ett väl synligt tjänstekort från oss.

Naturligtvis har vi kollektivavtal via Vårdföretagarna för både din och vår omsorgspersonals trygghet.