TryggCare i Sverige

Med ett ansvarsfullt arbetssätt
planerar vi en hållbar lösning för just dig

TryggCare i Sverige

Välkommen till AB TryggCare i Sverige, det trygga alternativet för omsorgstjänster i din kommun.

Om oss som utförare

Vi som arbetar i TryggCare har många års erfarenhet från hemtjänst och äldrevård, vilket gör att vi har en mycket god kännedom om vilka krav och förväntningar som ställs på oss som leverantör och utförare av omsorgstjänster. Vi har ett gott samarbete med Salems kommun vilket gör det smidigt för dig som kund att välja oss.

Personal och kompetens

Vi som arbetar i TryggCare har många års erfarenhet från hemtjänst och äldrevård, vilket gör att vi har en mycket god kännedom om vilka krav och förväntningar som ställs på oss som leverantör och utförare av omsorgstjänster.

Vi förstår vikten av stabilitet och trygghet. Därför strävar vi efter att minimera personal som besöker dig. Vi vill att du ska känna igen de ansikten som besöker dig och att du ska kunna bygga långsiktiga relationer med vårt team.

Vi har fortlöpande utbildningar för att säkerställa

I arbetet med att uppfylla våra kunders krav och förväntningar, ingår också att ställa höga krav på att våra verksamhetsansvariga och vår omsorgspersonal ska ha rätt utbildning, rätt inställning och rätt erfarenhet, samt att de ska vara lyhörda för dina önskemål som kund hos oss.

Utmärkande för oss är att vi utbildar vår personal kontinuerligt i bl.a. demens- och äldrefrågor. Det gör vi för att du som kund, ska känna en trygghet i att du får rätt bemötande och rätt omsorg utifrån dina förutsättningar, när vi kommer hem till dig.

Naturligtvis har vi kollektivavtal via Vårdföretagarna för både din och vår omsorgspersonals trygghet.

TryggCare har en bred kompetens av att säkerställa att allt vi gör är av högsta kvalitet. Kvalitet för oss är bl.a att:

Kunden ska uppfatta oss som en attraktiv partner för omsorgstjänster, genom de interna och externa kundnöjdhetsmätningar som redovisas årligen på vår hemsida.

Ha låg omsättning av omsorgspersonal genom att vårda och utveckla våra medarbetare så att de trivs med oss som arbetsgivare och stannar kvar hos både dig och oss.

Vi, utifrån vårt stora nätverk, har möjlighet att anställa omsorgspersonal med den kompetens, det språk eller av den kultur som du efterfrågar.

Vi, genom löpande och aktiva egenkontroller, arbetar för att åtgärda de eventuella synpunkter du kan ha.

Isabelle Ecer

Verksamhetsanvarig

Tel. 0763009711
e-post:
isabelle.ecer@tryggcare.se


Rana Durmaz

Enhetschef i Salem

Tel. 0763009701
e-post.
Rana.Durmaz@tryggcare.se


NoName

Omsorgskontakt


NoName

Omsorgskontakt


NoName

Omsorgskontakt