LEDSAGNING – AVLÖSNING

VAD INNEBÄR LEDSAGNING?
En ledsagare är en person som följer med dig på aktiviteter som du inte klarar på egen hand.

Du kan få ledsagning beviljad från kommunen för att delta i samhällslivet, besök till vänner, kulturaktiviteter, promenader eller något annat som du önskar göra.
Vi går igenom vad du har för behov och hur ofta du önskar att åka iväg på olika aktiviteter. Har du en funktionsnedsättning eller annat som hindrar dig från att ta dig ut ur bostaden och behöver stöd för att komma ut i samhället kan du ansöka om ledsagning hos kommunen.

Kontakta oss om du vill veta mer eller har frågor om ledsagning. Väljer du TryggCare som din utförare kan du tillsammans med din kontaktperson hos TryggCare planera kommande aktiviteter i god tid och undvika utebliven aktivitet. Vårt mål är att ledsagning skall leda till utförd aktivitet, oavsett vad det är.

När du har fått ett beslut om ledsagning från kommunen och valt TryggCare som utförare så kontaktar vi dig. Tillsammans med dig och närstående eller god man utformas en handlingsplan för hur och när du önskar ha din ledsagning.
Ledsagning ska ge dig ökade möjligheter och höja vardagskvalitén

AVLÖSNING

Innebär att en avlösare kommer hem till den närstående och tar över omsorgen under en begränsad tid så att anhörigvårdaren kan få möjlighet att koppla av och göra egna aktiviteter. Vanligast är att avlösaren kommer från hemtjänsten t.ex. TryggCare.

När ett beslut har beviljats av kommunens handläggare kan TryggCare hjälpa dig.
kontakta oss så berättar vi mer: Tel. 076 0030711

Kontakta handläggare i din kommun

Beslut beviljas och fattas av kommunens biståndshandläggare. När du beviljats ledsagning skickas beslutet till TryggCare som då tar kontakt med dig för uppstart.


Salem. Kontaktcenter: 08-532 598 00