RUT-Tjänst

Hur kan RUT hjälpa dig?

RUT-Tjänsten innefattar tjänster som städning, fönsterputs, lättare trädgårdstjänster och även packa inför flytt. Du väljer om du vill få städning en enstaka gång eller lägga upp ett abonnemang per vecka, per månad eller per år. Vi på TryggCare har fördelaktiga erbjudande till våra kunder och hjälper dig att komma igång med detta. Hör av dig så lägger vi upp en plan. RUT-Tjänsten ingår inte i ordinarie hemtjänst och bekostas separat.

Ledsagning

Ledsagning möjliggör ett rikare vardagsliv genom att du ges möjligheten att komma ut i samhället.

Ledsagning beviljas av kommunen och när du beviljats ledsagning så finns vi där för dig.
En ledsagare följer med dig på aktiviteter som du inte klarar på egen hand.
Du kan få ledsagning beviljad från kommunen för att delta i:

  • Samhällslivet
  • Besök till läkare
  • Besöka vänner
  • Promenader eller något annat som du önskar göra.

Kontakta oss så hittar vi i samråd med dig en lösning för att berika din vardag.

Hemtjänst

Hemtjänsten underlättar vardagen för dig. Om du behöver hjälp med hushållsarbetet eller med personlig omvårdnad kan du ansöka om hemtjänst. Hemtjänst kan du få både i ordinärt boende och på ett seniorboende. Till hemtjänstens uppgifter hör omvårdnad, städning, inköp och andra hushållssysslor.