NÄRSTÅENDE

Närstående är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

HUR KAN DU FÅ HJÄLP

Kommunen är skyldig att stödja närstående. Om du vårdar en närstående kan du söka bistånd för din egen del. Det finns avlösarservice vilket innebär att Hemtjänsten tar över omvårdnaden om personen från den närstående. Kontakta biståndshandläggaren i din kommun så hjälper de dig.

Tala med handläggare

För att komma i kontakt med din handläggare, ring kommunens kontaktcenter och be att få prata med Anhörigkonsulent i Salem – Tel. 08-532 594 89