Hemtjänst är en möjlighet för dig att kunna bo kvar hemma och få stöd från hemtjänst. Hemtjänstpersonal hjälper dig med sådant du inte klarar på egen hand, exempelvis:
städa, laga mat, promenad och personlig omvårdnad.
Hemtjänsten planerar insatserna utifrån hur du vill att arbetsuppgifterna ska utföras

FÖLJANDE STEG KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV OSS

Delaktighet, Service och Kvalité är värdegrund för vår
verksamhet och innebär följande:

Tillsammans med dig kommer vi överens om:
VAD ditt beslut innebär och dina förväntningar
NÄR du vill ha dina besök
HUR insatserna skall utföras
VEM som besöker dig och vem som är din kontakt

Dessa punkter ligger till grund för den kontinuitet och trygghet som omvårdnaden hos TryggCare ger. Utöver daglig omvårdnad, ser vi till att du får löpande information om kommande händelser. Vi hjälper dig att komma ut på dina aktiviteter så som:
dagverksamhet, frisören eller vad du än planerat.
Vill du att din närstående (med ditt medgivande) tar del av vad vi gör och har utfört så gör vi självklart det också.

Hembesök

Hembesök innefattar ett personligt möte med dig och personal från TryggCare. Innehållet i hembesöket innefattar information om:
– Fallförebyggande åtgärder
– Risker i hemmet
– Livsstilsrelaterade faktorer som aktiv vardag, sömn, kost och näring.
– Aktiviteter i närområdet

GENOMFÖRANDEPLAN

En genomförandeplan är boken/pärmen om dig. Den har sin grund i en planering – en planering som bygger på respekten den enskilda personens självbestämmanderätt och integritet. Utgångspunkten för arbetet med planeringen finns i beslutet om den eller de insatser som den enskilde beviljats.
Genomförandeplanen utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennes närstående.

GENOMFÖRANDEPLAN

• Identifiera mål för planerade insatser utifrån den enskildes behov
• Genomförandeplanen används i samband med pågående insatser samt vid uppföljning och utvärdering.
Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Genomförandeplanen tydliggörs både för den enskilde och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra det, när det skall göras och hur det skall göras.

KONTINUITET

Kontinuitet inom hemtjänsten innebär att det är samma personal som besöker dig, att personalen dyker upp på samma tider och att hjälpen utförs på samma eller liknande sätt som överenskommits.

KONTINUITET

– Samma personer
– Samma tider
– Samma sätt
– Du styr och påverkar kontinuiteten.