TryggCare har utbildad personal för att hantera demens kunder. Varje år uppdaterar vi våra kunskaper och lär oss från varandras erfarenheter och det finns alltid något mer att känna till kring demens. TryggCare har som ambition att all personal skall genomgått full demensutbildning och vi strävar efter att alltid lära oss mer.

Metoden vi använder är följande

Samordna insatser mellan personal.

Skapa förutsättningar för den demenssjuke att kunna vara delaktiga och ha inflytande.

Med samtycke ges även närstående möjlighet att delta vid planering.