Individens behov i centrum

Omvårdnad är personligt och skall individanpassas för varje enskild person.

Omvårdnadspersonal hos TryggCare genogår ständigt prövningar och hanterar dessa utifrån den kunskap de anskaffat sig; dels via undersköterskeutbildningen men även från våra egna internutbildningar.

Vi har dagliga möten och går igenom händelser och rapporterar till admininstrationen. Med denna metod kan vi fånga upp varje besöks händelser och förändra vårt arbete så den blir individanpassad.

vi har lyckats vända de mest svårarbetade situationer till en “framgångssaga” genom små enkla förändringar. Det handlar om att kunden blir sedd och hörd.